FAQs Complain Problems

News and Notices

उद्दमविकास सहजकर्ता करारामा पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

सूचना ! उमेदवारहरुले तोकिएको मिति सम्म बुझाउन पर्ने प्रमाण-पत्र बारे !

१)नेपाल नर्सिग परिषदको नाम दर्ता परिक्षा उत्तीण  गरेको तर प्रमाण-पत्र नभएकाको हकमा नेपाल नर्सिग परिषदको web-site मा २०७६ चैत ७ गतेको सुचनाको आफ्नो नाम र रोल नम्बर रहेको पाना राखन हुन आनुरोध छ। सहयोगको लागि जन-स्वस्थ प्रबर्दन साखामा सम्पर्क गर्ने ।

जानकारी सम्बन्धमा

Pages

लोकेशन