FAQs Complain Problems

नगर सभाबाट पारित ऐन (भाग १)

Documents
बिनियोजन ऐन २०७९ PDF icon बिनियोजन ऐन २०७९.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, (पहिलो संसोधन) २०७५ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, (पहिलो संसोधन) २०७५.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७८ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७८.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक ऐन, २०७८ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ PDF icon आर्थिक एन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon 3Arthik Act 2075.pdf
विनियोजन ऐन PDF icon Biniyojan Act 2075.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon Coop Act.pdf
स्वास्थ ऐन, २०७५ PDF icon Health Act.pdf
केही कानून तर्जूमा र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon General Act.pdf
भूमि सम्बन्धि ऐन, २०७५ PDF icon Land Act.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ PDF icon Education Act.pdf
एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७५ PDF icon F. M. Act.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, २०७५ PDF icon Nyayik Samiti.pdf

लोकेशन